Zarządzenie nr 84/20Wójt Gminy Osiez dnia 15 stycznia 2020w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Osie

Zarządzenie nr 84/20
Wójt Gminy Osie
z dnia 15 stycznia 2020


w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Osie


      Na podstawie art. 17 ust. 6 i ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z póżn.zm.), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin  (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 850) oraz Zarządzenia Nr 61/2019 Starosty Świeckiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu świeckiego zarządza się, co następuje:
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 84/20 pobierz>>> (3135kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (15 stycznia 2020, 14:21:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60