Zarządzenie nr 75/19Wójta Gminy Osiez dnia 2 grudnia 2019w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 75/19
Wójta Gminy Osie
z dnia 2 grudnia 2019


w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815)  art. 9a ust. 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1118) § 2 ust. 1, 4   i § 2 uchwały Nr VIII/52/11 Rady Gminy Osie z dnia 4 października 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 257, poz. 2520) zarządzam, co następuje:


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 75/19 pobierz>> (428kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (3 grudnia 2019, 12:10:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244