Zarządzenie nr 74/19Wójta Gminy Osiez dnia 2 grudnia 2019w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie sprzętu OC gminy Osie.

Zarządzenie nr 74/19
Wójta Gminy Osie
z dnia 2 grudnia 2019


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie sprzętu OC gminy Osie.

        Na podstawie art. 17 ust.6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz.1541z póżn.zm.), § 3 pkt 14  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) oraz art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U. z 2019r.,poz.351) oraz Zarządzenia Nr 25/201 z dnia 29 sierpnia 2019r. Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji zarządza się ,co następuje:Do pobrania:
Zarządzenie Nr 74/19 pobierz>> (354kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (2 grudnia 2019, 13:05:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244