Zarządzenie nr 67/19Wójta Gminy Osiez dnia 23 października 2019w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym z elementami zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "KOBRA-19"

Zarządzenie nr 67/19
Wójta Gminy Osie
z dnia 23 października 2019


w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym z elementami zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "KOBRA-19"

       Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.), § 5 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r., poz.152), § 2, § 3 ust.3, § 6 ust 1 pkt 7 oraz § 10 ust.1 pkt 7 lit. b Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz.1829), „Programu Szkoleń Obronnych Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2019 – 2024”, „Planu Szkolenia Obronnego Województwa  Kujawsko - Pomorskiego na rok 2019”, Wytycznych Wojewody Kujawsko - Pomorskiego  z dnia 31 grudnia 2018 roku do  działalności w zakresie szkolenia obronnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku, Zarządzenia Nr 23/2019 Starosty Świeckiego z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego z elementami zarządzania kryzysowego, we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Świeckiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Grudziądzu oraz Planu Szkolenia Obronnego Gminy Osie na 2019 rok, zarządzam, co następuje:


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 67/19 pobierz>>> (1016kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (23 października 2019, 09:45:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324