Zarządzenie nr 50/19Wójta Gminy Osiez dnia 30 sierpnia 2019w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Osie odpowiedzialnych za właściwe funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 50/19
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 sierpnia 2019


w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Osie odpowiedzialnych za właściwe funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej

    Na podstawie § 15 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309 i 1571) i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) zarządza się,  co następuje:


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 50/19 pobierz>>> (704kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (2 września 2019, 08:46:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64