Zarządzenie nr 216/17Wójta Gminy Osiez dnia 29 września 2017w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 r.

Zarządzenie nr 216/17
Wójta Gminy Osie
z dnia 29 września 2017


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 r.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVII/126/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r.  zarządza się, co następuje:

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 216/17 pobierz >>> (633kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Nowak (4 października 2017, 09:27:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116