Zarządzenie nr 213/17Wójta Gminy Osiez dnia 18 września 2017w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 213/17
Wójta Gminy Osie
z dnia 18 września 2017


w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2018 rok

               Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.  60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz na podstawie uchwały Nr XXIII/166/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie zarządzam, co następuje:

Do pobrania:
Zarządzenie nr 213/17 pobierz>>> (221kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Bączkowska (21 września 2017, 07:25:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113