Zarządzenie nr 204/17Wójta Gminy Osiez dnia 24 sierpnia 2017w sprawie przedstawienia Informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2017 r., Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

Zarządzenie nr 204/17
Wójta Gminy Osie
z dnia 24 sierpnia 2017


w sprawie przedstawienia Informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2017 r., Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

    Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870  poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) zarządzam:

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 204/17 pobierz>>> (135kB) pdf
Informacja o przebiegu wykonania budżetu pobierz>>> (232kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (107kB) pdf
Dochody wykonane w I półroczu 2017 r. pobierz>>> (323kB) pdf
Dochody - część opisowa pobierz>>> (221kB) pdf
Stan zaległości podatkowych pobierz>>> (251kB) pdf
Realizacja dochodów majątkowych pobierz>>> (347kB) pdf
Wydatki budżetu Gminy Osie pobierz>>> (109kB) pdf
Wydatki - zestawienie tabelaryczne pobierz>>> (886kB) pdf
Wydatki - część opisowa pobierz>>> (456kB) pdf
Plan wydatków z udziałem środków Uni Europejskiej pobierz>>> (423kB) pdf
Plan dochodów i wydatków Załącznik 2B pobierz>>> (369kB) pdf
Plan dochodów i wydatków Załącznik 2C pobierz>>> (377kB) pdf
Informacja z wykonania wydatków majątkowych pobierz>>> (267kB) pdf
Informacja o rozchodach i przychodach pobierz>>> (187kB) pdf
Informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów pobierz>>> (197kB) pdf
Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobierz>>> (439kB) pdf
Informacja z wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań zleconych pobierz>>> (222kB) pdf
Informacja z wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań własnych pobierz>>> (82kB) pdf
Opis do informacji z wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań własnych pobierz>>> (288kB) pdf
Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii pobierz>>> (255kB) pdf
Informacja o udzielonych dotacjach pobierz>>> (331kB) pdf
Informacja z realizacji dochodów pobierz>>> (233kB) pdf
Informacja z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu pobierz>>> (198kB) pdf
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu pobierz>>> (2612kB) pdf
Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu pobierz>>> (398kB) pdf
Informacja opisowa Gminnego Ośrodka Kultury pobierz>>> (1781kB) pdf
Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej pobierz>>> (229kB) pdf
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2022 pobierz>>> (506kB) pdf
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pobierz>>> (546kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Nowak (25 sierpnia 2017, 14:13:31)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (30 sierpnia 2017, 11:36:07)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 161