Zarządzenie nr 199/17Wójta Gminy Osiez dnia 31 lipca 2017w sprawie organizacji systemu ostrzegania i alarmowania w gminie Osie

Zarządzenie nr 199/17
Wójta Gminy Osie
z dnia 31 lipca 2017


w sprawie organizacji systemu ostrzegania i alarmowania w gminie Osie

                Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 i art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym  obowiązku  obrony Rzeczypospolitej Polskiej  ( Dz. U. z 2017 r.poz.1430),    § 3 pkt 6,7 i § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r.w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 850), Zarządzenia Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr 143/2017 z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa kujawsko – pomorskiego oraz Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 177/17 z dnia 26 lipca 2017r.w sprawie  organizacji  systemu  wykrywania i alarmowania  na terenie powiatu świeckiego zarządza się co następuje: 

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 199/17 pobierz>>> (1323kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Nowak (1 sierpnia 2017, 11:11:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115