Zarządzenie nr 141/12Wójta Gminy Osiez dnia 31 grudnia 2012w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 141/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 31 grudnia 2012


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 26 ust 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz.1223 z późn. zm.) . zarządza, co następuje:

§ 1. Powołać komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz dokonania weryfikacji stanu księgowego kont, środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz druków ścisłego zarachowania.

§ 2. Powołać komisję inwentaryzacyjną w składzie:

1. Lidia Stosik – Adrych - przewodniczący
2. Gabriela Suchomska - członek
3. Helena Ostrowska - członek

§ 3. Osoby powołane na członków komisji ponoszą odpowiedzialność za całościowe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 4. Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31.12.2012 r. i po jej zakończeniu przekazać skarbnikowi gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                         Wójt Gminy Osie
                                                                                         (-) Michał Grabski

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 141/12 pobierz>>> (71kB) pdf
metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (8 stycznia 2013, 11:19:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1054