Zarządzenie nr 135/12Wójt Gminy Osiez dnia 27 listopada 2012w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy Osie

Zarządzenie nr 135/12
Wójt Gminy Osie
z dnia 27 listopada 2012


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy Osie

      Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 

§ 1. Przeprowadzić inwentaryzację gruntów stanowiących własność Gminy Osie.

§ 2. Powołać komisję inwentaryzacyjną w składzie:
 
       1. Pawlak Anna              - przewodnicząca komisji

       2. Borys Ryszard            - członek komisji

       3. Krasucki Julian           - członek komisji.


§  3. Osoby powołane na członków Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za całościowe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.


§ 4.
Inwentaryzację należy przeprowadzić na dzień 31 grudnia 2012 r. i po jej zakończeniu przekazać skarbnikowi gminy.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                        Wójt Gminy Osie
                                                                                        (-) Michał GrabskiDo pobrania:
Zarządzenie nr 135/12 pobierz>>> (72kB) pdf


metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (30 listopada 2012, 12:18:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1582