Zarządzenie nr 133/12Wójta Gminy Osiez dnia 14 listopada 2012w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Osie na rok 2013 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2013 - 2019

Zarządzenie nr 133/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 14 listopada 2012


w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Osie na rok 2013 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2013 - 2019

             Na podstawie art. 230 i 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm. ) zarządzam, co następuje:


§ 1.
Przedłożyć Radzie Gminy Osie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekty uchwał:     

-  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2013 rok wraz z załącznikami.

-  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata                            2013- 2019 wraz z załącznikami.

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                                  Wójt Gminy Osie
                                                                                                   (-) Michał GrabskiDo pobrania:

Zarządzenie Nr 133/12 pobierz>>> (72kB) pdf
Projekt uchwały budżetowej pobierz>>> (117kB) pdf
Projekt uchwały WPF pobierz>>> (136kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (75kB) pdf
Załącznik Nr 1A pobierz>>> (50kB) pdf
Załącznik Nr 1opis pobierz>>> (109kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (75kB) pdf
Załącznik Nr 2A pobierz>>> (60kB) pdf
Załącznik Nr 2B pobierz>>> (70kB) pdf
Załącznik Nr 2opis pobierz>>> (91kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz>>> (61kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz>>> (51kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (72kB) pdf
Załącznik Nr 6 pobierz>>> (93kB) pdf
Załącznik Nr 7 pobierz>>> (68kB) pdf
Załącznik Nr 8 pobierz>>> (83kB) pdf
Załącznik Nr 9 pobierz>>> (62kB) pdf
Załącznik Nr 10 pobierz>>> (48kB) pdf
metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (16 listopada 2012, 12:16:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 915