Zarządzenie nr 132/12Wójta Gminy Osiez dnia 13 listopada 2012w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego

Zarządzenie nr 132/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 13 listopada 2012


w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego

    Na podstawie umowy Nr 1/S/2012 zawartej w dniu 09 października 2012 r. w Osiu pomiędzy Gminą Osie reprezentowaną przez Wójta Gminy Osie Michała Grabskiego a Firmą FIOR Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Andrzeja Drożdżal , zarządzam:

§ 1.
Powołać Komisję odbioru końcowego inwestycji pn.: Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół w Osiu

w następującym składzie:

 1. Marek Lejk                             - przewodniczący
 2. Mateusz Puchowski               - członek
 3. Bożena Głąb-Hebda               - członek
 4. Aleksandra Kater                   - członek.
        
§ 2. 1. Do zadań komisji  należy dokonanie odbioru końcowego inwestycji pn. Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół w Osiu.


       2. Odbiór odbędzie się w dniu 15.11.2012 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy  Osie pok. nr 13.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                 Wójt Gminy Osie
                                                                                 (-) Michał GrabskiDo pobrania:

Zarządzenie Nr 132/12 pobierz>>> (75kB) pdf


metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (15 listopada 2012, 11:31:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 921