Zarządzenie nr 127/12Wójta Gminy Osiez dnia 5 listopada 2012w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 127/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 5 listopada 2012


w sprawie powołania Komisji przetargowej.

               Na podstawie § 8 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości     (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r. Nr 207 poz. 2108) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać komisję przetargową w składzie :

1.  Marek Lejk                                - przewodniczący
2.  Anna Pawlak                             - sekretarz
3.  Andrzej Sitkiewicz                    - członek.


§ 2.
Do zadań komisji należy przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Osie
   
dnia  -  06.11.2012 r. godz. 10:00    – Urząd Gminy Osie pok. Nr 3.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                          Wójt Gminy Osie
                                                                                         (-) Michał Grabski

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 127/12 pobierz>>> (72kB) pdf


metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (7 listopada 2012, 10:21:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 883