Zarządzenie nr 126/12Wójta Gminy Osiez dnia 25 października 2012w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.

Zarządzenie nr 126/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 25 października 2012


w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.

         Działając na podstawie 23 ust. 1 ustawy z dnia   5 sierpnia 2010 r.   o ochronie informacji niejawnych   /Dz.U. Nr 182, poz. 1228/ oraz  Zarządzenia Nr 125/2012  Wójta Gminy Osie  z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy  się  dostęp  do  informacji  niejawnych–  zarządzam, co następuje:
                      

§ 1. Polecam  Pełnomocnikowi Ochrony  Informacji  Niejawnych Pani  Danucie  Noga  przeprowadzenie  zwykłego   postępowania sprawdzającego  dopuszczającego  do  prac  związanych  z  dostępem do  informacji  niejawnych o klauzuli „poufne” do niżej wymienionej osoby:

     1. Pani Iwona Ostrowska – inspektor do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 
     pełniącej jednocześnie funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz 
     pracownika ds. ewidencjonowani i przechowywania materiałów niejawnych oznaczonych 
     klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”.
                   

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                                                                       Wójt Gminy Osie
                                                                                       (-) Michał Grabski


Do pobrania:

Zarządzenie Nr 126/12 pobierz>>> (72kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (7 listopada 2012, 10:17:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1420