Uchwała nr XVIII/107/08Rady Gminy Osiez dnia 9 grudnia 2008w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczymNa podstawie art. 28 ust. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. , Nr 147, poz. 1229 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz 2008 r. Nr 163, poz. 1015)

Uchwała nr XVIII/107/08
Rady Gminy Osie
z dnia 9 grudnia 2008


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawie art. 28 ust. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. , Nr 147, poz. 1229 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz 2008 r. Nr 163, poz. 1015)


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Osie którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  w wysokości  8,00 zł za 1 godz. udziału.
§ 2. Ekwiwalent będzie wypłacany na podstawie zestawienia sporządzonego w oparciu o dokumentację jednostek OSP potwierdzoną przez Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Osie.
§ 3. Wypłata ekwiwalentu będzie następować kwartalnie do 25 dnia po zakończeniu kwartału. Za IV kwartał do 28 grudnia danego roku.
§ 4.  Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia  i ma zastosowanie do ustaleń i wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych od 1 stycznia  2009 r.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

Do pobrania:

Uchwała Nr XVIII/107/08 pobierz>>> (78kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (19 grudnia 2008, 14:37:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2222