Uchwała nr XVII/98/08Rady Gminy Osiez dnia 28 października 2008w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm ),

Uchwała nr XVII/98/08
Rady Gminy Osie
z dnia 28 października 2008


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm ),


uchwala się, co następuje:


§ 1.  Obniża się na terenie Gminy Osie średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty  55, 80 zł za q do kwoty  30,00 zł  za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

 

 


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

Do pobrania:

Uchwała Nr XVII/98/08 pobierz>>> (95kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (4 listopada 2008, 13:09:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2163