Uchwała nr XVIII/140/20Rady Gminy Osiez dnia 30 grudnia 2020w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji OsieNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), art. 87 ust. 1 i 4 , art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Uchwała nr XVIII/140/20
Rady Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Osie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), art. 87 ust. 1 i 4 , art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


Uchwała nr XVIII_140_20 (5613kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (11 stycznia 2021, 12:10:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70