Uchwała nr XVIII/135/20Rady Gminy Osiez dnia 30 grudnia 2020zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020 - 2025Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 713 i 1378)

Uchwała nr XVIII/135/20
Rady Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 2020


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020 - 2025

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 713 i 1378)


Uchwała nr XVIII_135_20 (639kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (11 stycznia 2021, 12:00:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51