Uchwała nr XVIII/134/20Rady Gminy Osiez dnia 30 grudnia 2020w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2021 - 2025Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020 r. poz. 713, 1378)

Uchwała nr XVIII/134/20
Rady Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2021 - 2025

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020 r. poz. 713, 1378)


Uchwała nr XVIII_134_20 (435kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (11 stycznia 2021, 11:57:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52