Uchwała nr XVI/117/20Rady Gminy Osiez dnia 29 października 2020w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Na podstawie art. 48 ust. 1, 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493) oraz § 14 ust. 1 i § 15 Statutu Gminnej Przychodnia w Osiu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/210/14 Rady Gminy Osie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1660),

Uchwała nr XVI/117/20
Rady Gminy Osie
z dnia 29 października 2020


w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 48 ust. 1, 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493) oraz § 14 ust. 1 i § 15 Statutu Gminnej Przychodnia w Osiu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/210/14 Rady Gminy Osie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1660),


Uchwała nr XVI/117/20 Rady Gminy Osie (156kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (6 listopada 2020, 10:36:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57