Uchwała nr XVI/115/20Rady Gminy Osiez dnia 29 października 2020zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy OsieNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

Uchwała nr XVI/115/20
Rady Gminy Osie
z dnia 29 października 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)


Uchwała nr XVI/115/20 Rady Gminy Osie (196kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5284 z dnia 2020-11-04

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (6 listopada 2020, 10:16:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41