Uchwała nr XIV/95/20Rady Gminy Osiez dnia 29 czerwca 2020zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020 - 2025Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Uchwała nr XIV/95/20
Rady Gminy Osie
z dnia 29 czerwca 2020


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020 - 2025

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)


Uchwała nr XIV/95/20 Rady Gminy Osie (401kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (3 lipca 2020, 13:44:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203