Uchwała nr XIV/94/20Rady Gminy Osiez dnia 29 czerwca 2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2019 r.Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz.713) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 r., poz.295 i 567 )

Uchwała nr XIV/94/20
Rady Gminy Osie
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2019 r.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz.713) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 r., poz.295 i 567 )


Uchwała nr XIV/94/20 Rady Gminy Osie (2666kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (3 lipca 2020, 13:41:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189