Uchwała nr XIV/92/20Rady Gminy Osiez dnia 29 czerwca 2020w sprawie odwołania Skarbnika GminyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495)

Uchwała nr XIV/92/20
Rady Gminy Osie
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495)


Uchwała nr XIV/92/20 Rady Gminy Osie (192kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (3 lipca 2020, 13:34:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188