Uchwała nr XII/89/20Rady Gminy Osiez dnia 23 kwietnia 2020w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego KrajobrazuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

Uchwała nr XII/89/20
Rady Gminy Osie
z dnia 23 kwietnia 2020


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)


Uchwała nr XII/89/20 Rady Gminy Osie (135kB) pdf
Załącznik do uchwały (10149kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (23 kwietnia 2020, 14:13:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129