Uchwała nr XI/83/20Rady Gminy Osiez dnia 29 stycznia 2020w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt.1, 2 i 3, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579)

Uchwała nr XI/83/20
Rady Gminy Osie
z dnia 29 stycznia 2020


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt.1, 2 i 3, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579)


Uchwała nr XI/83/20 Rady Gminy Osie (191kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (29 stycznia 2020, 11:35:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107