Uchwała nr X/80/19Rady Gminy Osiez dnia 30 grudnia 2019w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 ro samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 59 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. u. z 2018 r. poz. 2190 )

Uchwała nr X/80/19
Rady Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 ro samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 59 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. u. z 2018 r. poz. 2190 )


Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Osie (387kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (8 stycznia 2020, 08:53:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75