Uchwała nr X/78/19Rady Gminy Osiez dnia 30 grudnia 2019w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego KrajobrazuNa podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ,1309, 1696 i 1815)

Uchwała nr X/78/19
Rady Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ,1309, 1696 i 1815)


Uchwała nr X/78/19 Rady Gminy Osie (356kB) pdf
Załącznik (10241kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (8 stycznia 2020, 08:48:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67