Uchwała nr X/77/19Rady Gminy Osiez dnia 30 grudnia 2019w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt.1, 2 i 3, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010)

Uchwała nr X/77/19
Rady Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt.1, 2 i 3, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010)


Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Osie (189kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (8 stycznia 2020, 08:22:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76