Uchwała nr IX/67/19Rady Gminy Osiez dnia 28 listopada 2019w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 12, 317, 698, 730, 1693, 1716 i 1815) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Świeckiego,

Uchwała nr IX/67/19
Rady Gminy Osie
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 12, 317, 698, 730, 1693, 1716 i 1815) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Świeckiego,


Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Osie (353kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (4 grudnia 2019, 14:42:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134