Uchwała nr VIII/66/19Rady Gminy Osiez dnia 19 listopada 2019w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 12, 317 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1693, 1716 i 1815) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Świeckiego

Uchwała nr VIII/66/19
Rady Gminy Osie
z dnia 19 listopada 2019


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 12, 317 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1693, 1716 i 1815) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Świeckiego


Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Osie (775kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (27 listopada 2019, 08:12:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160