Uchwała nr VIII/60/19Rady Gminy Osiez dnia 19 listopada 2019zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815)

Uchwała nr VIII/60/19
Rady Gminy Osie
z dnia 19 listopada 2019


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815)


Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Osie (411kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (26 listopada 2019, 14:56:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89