Uchwała nr VI/49/19Rady Gminy Osiez dnia 22 lipca 2019zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019 - 2023Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.. poz. 869) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 ro samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Uchwała nr VI/49/19
Rady Gminy Osie
z dnia 22 lipca 2019


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.. poz. 869) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 ro samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)


Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Osie (370kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Bączkowska (24 lipca 2019, 11:08:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48