Uchwała nr II/11/18Rady Gminy Osiez dnia 20 grudnia 2018w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy OsieNa podstawie art. 18a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i § 48 ust.1 uchwały nr XXXIII/240/18 Rady Gminy Osie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5866) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/11/18
Rady Gminy Osie
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i § 48 ust.1 uchwały nr XXXIII/240/18 Rady Gminy Osie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5866) uchwala się, co następuje:


Do pobrania:
Uchwała Nr II/11/18 (311kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Nowak (14 stycznia 2019, 11:14:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83