Uchwała nr XXXIII/243/18Rady Gminy Osiez dnia 15 listopada 2018w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. OsieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 i 1544) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/243/18
Rady Gminy Osie
z dnia 15 listopada 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 i 1544) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXXIII/243/18 (516kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Nowak (17 grudnia 2018, 08:08:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104