Uchwała nr XXIX/215/18Rady Gminy Osiez dnia 28 maja 2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2017 r.Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 r., poz. 395, 398 i poz. 650) oraz art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r., poz. 160, 138 i poz. 650) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/215/18
Rady Gminy Osie
z dnia 28 maja 2018


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 r., poz. 395, 398 i poz. 650) oraz art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r., poz. 160, 138 i poz. 650) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIX/215/18 (2208kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Nowak (7 czerwca 2018, 09:51:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69