Uchwała nr X/67/15Rady Gminy Osiez dnia 29 grudnia 2015w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 - 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1117, 1130, 1190, 1358 ,1513 i 1854) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/67/15
Rady Gminy Osie
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 - 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1117, 1130, 1190, 1358 ,1513 i 1854) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr X/67/15 Rady Gminy Osie (185kB) pdf
Załącznik nr 1 do uchwały (21kB) pdf
Załącznik nr 1a do uchwały (138kB) pdf
Załącznik nr 2 do uchwały (22kB) pdf
Załącznik nr 8 do uchwały (140kB) pdf
Załącznik nr 9 do uchwały (140kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (7 stycznia 2016, 09:25:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203