Uchwała nr X/66/15Rady Gminy Osiez dnia 29 grudnia 2015w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2016 - 2020Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1117, 1130,1190, 1358, 1513 i 1854) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/66/15
Rady Gminy Osie
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2016 - 2020

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1117, 1130,1190, 1358, 1513 i 1854) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwala się, co następuje:


Uchwała nr X/66/15 Rady Gminy Osie (133kB) pdf
Załącznik nr 1 do uchwały (221kB) pdf
Załącznik nr 2 do uchwały (295kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (7 stycznia 2016, 09:18:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210