Uchwała nr X/65/15Rady Gminy Osiez dnia 29 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/65/15
Rady Gminy Osie
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr X/65/15 Rady Gminy Osie (2263kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (7 stycznia 2016, 09:13:53)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (7 stycznia 2016, 10:07:29)
Zmieniono: dodanie pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 245