Uchwała nr X/67/11Rady Gminy Osiez dnia 29 grudnia 2011w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Osie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/67/11
Rady Gminy Osie
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Osie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), uchwala się, co następuje:


Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Osie (189kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (9 stycznia 2012, 10:54:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1517