Uchwała nr X/65/11Rady Gminy Osiez dnia 29 grudnia 2011w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rokNa podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 Nr 70, poz.473, Nr 115, poz.793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 18 poz.97 i Nr 144 poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 120 poz. 690, Nr 106 poz. 622 i Nr 112 poz. 654 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/65/11
Rady Gminy Osie
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 Nr 70, poz.473, Nr 115, poz.793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 18 poz.97 i Nr 144 poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 120 poz. 690, Nr 106 poz. 622 i Nr 112 poz. 654 ) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Osie (144kB) pdf
Załącznik nr 1 (157kB) pdf
Załącznik nr 2 (133kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (9 stycznia 2012, 10:50:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1294