Uchwała nr X/63/11Rady Gminy Osiez dnia 29 grudnia 2011zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2011-2016 Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/63/11
Rady Gminy Osie
z dnia 29 grudnia 2011


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2011-2016

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr X/63/11 Rady Gminy Osie (106kB) pdf
Załącznik nr 1 (214kB) pdf
Załącznik nr 2 (133kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (9 stycznia 2012, 10:45:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1269