Uchwała nr IX/56/11Rady Gminy Osiez dnia 22 listopada 2011określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatkuNa podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.1) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.2) )

Uchwała nr IX/56/11
Rady Gminy Osie
z dnia 22 listopada 2011


określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.1) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.2) )


Uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Osie (493kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (5 grudnia 2011, 09:46:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1447