Uchwała nr IX/54/11Rady Gminy Osiez dnia 22 listopada 2011określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.1) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2) )

Uchwała nr IX/54/11
Rady Gminy Osie
z dnia 22 listopada 2011


określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.1) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2) )


Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Osie (498kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (5 grudnia 2011, 09:41:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1362