Uchwała nr VIII/52/11Rady Gminy Osiez dnia 4 października 2011w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842)

Uchwała nr VIII/52/11
Rady Gminy Osie
z dnia 4 października 2011


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842)


Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Osie (495kB) pdf
Wyrok WSA w Bydgoszczy Sygn. akt II SA/Bd 763/19 pobierz>>> (3446kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (14 października 2011, 09:34:14)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (31 grudnia 2019, 08:33:11)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1366