Uchwała nr VIII/51/11Rady Gminy Osiez dnia 4 października 2011w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miedzno”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

Uchwała nr VIII/51/11
Rady Gminy Osie
z dnia 4 października 2011


w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miedzno”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)


Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Osie (73kB) pdf
Załącznik do uchwały (1422kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (14 października 2011, 09:30:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1011