Uchwała nr VIII/50/11Rady Gminy Osiez dnia 4 października 2011w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zabezpieczeniu jego spłaty.Na podstawie art. 18 pkt. 9 lit C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr VIII/49/11 Rady Gminy Osie z dnia 4 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała nr VIII/50/11
Rady Gminy Osie
z dnia 4 października 2011


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zabezpieczeniu jego spłaty.

Na podstawie art. 18 pkt. 9 lit C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr VIII/49/11 Rady Gminy Osie z dnia 4 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Osie (97kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (14 października 2011, 09:28:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1752