Uchwała nr VIII/49/11Rady Gminy Osiez dnia 4 października 2011W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2011 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 211 - 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )

Uchwała nr VIII/49/11
Rady Gminy Osie
z dnia 4 października 2011


W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 211 - 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )


Uchwała nr VIII/49/11 Rady Gminy Osie (107kB) pdf
Załącznik nr 1 (104kB) pdf
Załącznik nr 1a (60kB) pdf
Załącznik nr 2 (106kB) pdf
Załącznik nr 2a (104kB) pdf
Załącznik nr 3 (69kB) pdf
Załącznik nr 4 (56kB) pdf
Załącznik nr 8 (67kB) pdf
Załącznik nr 9 (63kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (14 października 2011, 09:25:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 988