Uchwała nr VIII/48/11Rady Gminy Osiez dnia 4 października 2011zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2011-2016Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Uchwała nr VIII/48/11
Rady Gminy Osie
z dnia 4 października 2011


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2011-2016

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )


Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Osie (86kB) pdf
Załącznik do uchwały (112kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (14 października 2011, 09:14:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1326